Rotary Club of Mumbai Kandivli West - Rotary India

Contact:
Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:07-Dec-2023

Birthday

 1. Dr. Girish R Trivedi
  02-12
 2. Parag Storewala
  07-12
 3. Bharat Dhruv
  22-12
 4. Kirit Sanghvi
  31-12

Anniversary

 1. Dr. Gajanan Shanbag
  01-12
 2. Jatin Parikh
  06-12
 3. Mayur M. Shah
  06-12
 4. Himanshu Agashiwala
  09-12
 5. Uday B Shah
  09-12
 6. Reema Raj Wahi
  09-12
 7. Rajendra K. Nimla
  10-12
 8. Parag Storewala
  12-12
 9. Rakesh H. Shah
  19-12
 10. Pradeep Jaini
  22-12
 11. Bhushan Sheth
  23-12
 12. Nirav C Vakharia
  27-12
 13. Sandip Shah
  29-12
 14. PANKAJ PHATARPHOD
  30-12

Events

No Data Found..!